Home
 About Us
 Staff
 News
 Form Download
 Activity
 กฎระเบียบหอพัก
 โครงสร้างฝ่ายงาน
 Webboard
 Contact

วัน ศุกร์ ที่ 23 สิงหาคม 2562
Your IP is : 192.168.0.1

 

News

แจ้งเปลี่ยนแปลงเวลาเดินรถไฟฟ้าช่วงนักศึกษาใหม่เรียนภาษาอังกฤษเร่งรัด
 
 

          มหาวิทยาลัยจะทำการปรับเปลี่ยนตารางเวลาเดินรถไฟฟ้าในช่วงรับส่งนักศึกษาใหม่ที่เรียนภาษาอังกฤษเร่งรัด โดยตั้งแต่เวลา 17.00 น. เป็นต้นไปรถไฟฟ้าจะวิ่งถึงอาคาร E2 แล้ววนกลับ โดยจะไม่ไปถึงอาคาร C5 ตามปกติ เนื่องจากช่วงเวลาดังกล่าวไม่มีการเรียนการสอน และเพื่อให้การรับ-ส่งนักศึกษามีความรวดเร็วมากขึ้น ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเร่งรัดแล้วเสร็จ จึงแจ้งให้น้องๆทราบโดยทั่วกัน

 
 
ประกาศเมื่อ : 14/07/2559  
แก้ไขเมื่อ : 14/07/2559 เวลา : 11:00:41  
 


Office of Student Dormitory
Office of Student Dormitory , Mae Fah Luang University 333 Moo1, Thasud, Muang, Chiang Rai 57100