Home
 About Us
 Staff
 News
 Form Download
 Activity
 กฎระเบียบหอพัก
 โครงสร้างฝ่ายงาน
 Webboard
 Contact

วัน อาทิตย์ ที่ 12 กรกฏาคม 2563
Your IP is : 192.168.0.1

 

News

ประชาสัมพันธ์การก่อสร้างท่อระบายน้ำ บริเวณหน้ามหาวิทยาลัย
 
 

 

 

ตามที่จังหวัดเชียงรายได้มีโครงการก่อสร้างงานปรับปรุงท่อลอดเหลี่ยมระบายน้ำ จำนวน 3 จุด เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมบริเวณหน้ามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้แก่

  1. บริเวณหน้ามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
  2. บริเวณหน้าปั๊ม ปตท.สันต้นกอก
  3. บริเวณบ้านบ่อทอง

ซึ่งขณะนี้การก่อสร้างปรับปรุงดังกล่าวอยู่ระหว่างการดำเนินการ และแขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1 เป็นหน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบในงานปรับปรุงดังกล่าว นั้น

ส่วนอาคารสถานที่ได้ประสานติดต่อขอทราบข้อมูลการดำเนินงาน ซึ่งได้รับข้อมูลว่า

การดำเนินการงานก่อสร้างปรัปบรุงดังกล่าวจะแล้วเสร็จภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2559

ทั้งนี้ งานปรับปรุงดังกล่าวอาจเป็นเหตุให้การจราจรในบริเวณที่ปรับปรุงเกิดการติดขัด และผู้สัญจรได้รับความไม่สะดวกในการใช้เส้นทาง ส่วนอาคารสถานที่จึงขอแจ้งประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาและบุคลากรเพื่อทราบข้อมูล และวางแผนการใช้เส้นทางต่อไป

 
 
ประกาศเมื่อ : 24/05/2559  


Office of Student Dormitory
Office of Student Dormitory , Mae Fah Luang University 333 Moo1, Thasud, Muang, Chiang Rai 57100